Les sessions de Coaching

Com és un procés de Coaching amb cavalls?

Les sessions comencen per trobar la sinceritat amb nosaltres mateixos. Sovint en una sola sessió podem descobrir amagat darrera de creences, convencionalismes i obligacions, allò que no véiem. Aquí rau l'essència i la força de les sessions amb cavalls, ens fan estar presents, prendre consciència de les nostres emocions i acceptar el que sentim.

Durant les sessions aprenem a portar aquest estat de sinceritat a qualsevol àmbit de la nostra vida per convertir-lo en una eina per viure en coherència amb el que pensem i sentim.

Què fem a les sessions?

Descobrim qui som, com volem viure, què volem aconseguir, què valorem, com volem ser i què volem canviar i busquem les accións que calen per poder generar aquest canvi.

Trobem i apliquem estratègies per potenciar les nostres capacitats i dirigir els pensaments i les accions cap a un objectiu concret. Treballem l'autoestima, l'autoconfiança, el lideratge, la comunicació, la gestió de l'estrès, la frustració, la pèrdua, la tristesa, el canvi...

Necessitem un temps per assimilar i integrar el que ens aporta cada sessió per això és personal decidir si volem treballar setmanalment, mensualment, de forma esporàdica o intensiva.

Com intervenen el cavall i el coach?

A les sessions el cavall és respectuós amb el nostre espai i el nostre ritme, és tranquil, pacient i generòs.

Té una sensibilitat capaç de captar les nostres emocions més subtils i reaccionar-hi per això ens podem veure reflectits com en un mirall i observar honestament la nostra situació; ens provoca una connexió amb nosaltres mateixos sorprenent.

El coach ens dòna pautes per interactuar amb el cavall, vetlla per la nostra seguretat i ens observa amb una mirada neutra; a les sessions res està bé ni malament, simplement és.

Ens acompanya deixant-nos temps i espai per a l'autodescobriment i ens fa preguntes que ens ajuden a endinsar-nos en la nostra pròpia percepció de la realitat i en els sentiments més sincers.

Què aconseguirem?

Descobrirem quines són les Nostres respostes. Aprendrem a escoltar-nos des de l'honestedat i la llibertat.

Treballarem les nostres capacitats i estratègies.

Prendrem el compromís amb nosaltres mateixos d'actuar amb coherència i perseverança per poder realitzar allò que ens hem proposat.