La Filosofia

Volem que l'aprenentatge personal sigui

el descobriment de les pròpies certeses

Donem un espai de calma per a la relació

entre cavalls i persones

Observem els cavalls ser cavalls i

expressar-se des de la seva llibertat